Summary of topics offered - Mendel University in BrnoHelp


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Aktuální a potenciální vegetace na úhorech
State of topic:
approved (doc. Ing. Pavel Hanáček, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Mgr. Magda Zdražílková, Ph.D.
Faculty:
Faculty of AgriSciences
Supervising department: Department of Plant Biology - FA
Max. no. of students:--
Proposed by: Mgr. Magda Zdražílková, Ph.D.
Summary: Studium vegetace úhorů, odběr vzorků půdy a stanovení půdní semenné banky. Nutná znalost běžně se vyskytujících druhů rostlin.

informace
There are no limitations of the topic