Prehľad vypísaných tém - Mendelova univerzita v Brně


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Aktuální a potenciální vegetace na úhorech
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Pavel Hanáček, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Mgr. Magda Zdražílková, Ph.D.
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav biologie rostlin - AF
Max. počet študentov:
--
Navrhol:
Abstrakt: Studium vegetace úhorů, odběr vzorků půdy a stanovení půdní semenné banky. Nutná znalost běžně se vyskytujících druhů rostlin.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia