Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Aktuální a potenciální vegetace na úhorech
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Pavel Hanáček, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Mgr. Magda Zdražílková, Ph.D.
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav biologie rostlin (AF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Mgr. Magda Zdražílková, Ph.D.
Abstrakt:
Studium vegetace úhorů, odběr vzorků půdy a stanovení půdní semenné banky. Nutná znalost běžně se vyskytujících druhů rostlin.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení