Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu:
Potenciál přirozené obnovy a sukcese na kalamitních holinách
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
prof. Ing. Vilém Podrázský, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl: prof. Ing. Vilém Podrázský, Ph.D.
Abstrakt:
Práce bude zaměřena na potenciál sukcese a přirozené obnovy lesních dřevin na lokalitách postižených velkoplošným hynutím lesa. Výběr regionu se zaměří především na nejvíce postižené oblasti Vysočiny a jižní Moravy. Bude analyzován stav obnovy lesních dřevin, jejich dynamika a podle možností i dnymika lesních půd, především humusových forem.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-LI Lesní inženýrství