Přehled vypsaných témat - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Obnova a pěstební potenciál dlouhověkých (klimaxových) dřevin v porostech dřevin pionýrských
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Ing. Antonín Martiník, Ph.D.
Abstrakt: Cílem DP bude ve vybraných porostech s převahou dřevin pionýrských analyzovat stav obnovy dřevin klimaxových (buk, dub, jedle) a posoudit jejich pěstební význam. Šetření bude probíhat v 10 – 20 letých porostech vzniklých především po velkoplošných disturbancích, kde se v porostní struktuře v současnosti uplatňují především pionýrské dřeviny (bříza, topol, olše) a klimaxové dřeviny často tvoří spodní (druhou) etáž. Při celoplošné inventarizaci výskytu bude obnova hodnocena v rozlišení dle způsobu obnovy; druhu dřeviny; výšky; poškození a kvality.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení