Přehled vypsaných témat - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Srovnání variant obnovy lesa po kalamitě na TVP Vranov
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl: Ing. Antonín Martiník, Ph.D.
Abstrakt:
Cílem DP bude analyzovat rozdíly v růstové reakci břízy v mladém porostu pod odlišným režimem zásahů. Šetření bude probíhat v březových porostech lokalizovaných do 30 Drahanská vrchovina (ŠLP Křtiny). Případně PLO 29 Nízký Jeseník. Posuzovanými variantami bude: kontrola (bezzásah); negativní zásah; pozitivní zásah; případně uvolnění ostatních dřevin mimo BR. Šetření bude postaveno na zjišťování dendrometrických parametrů – výčetní tloušťky, výšky, výšky nasazení koruna, příp. průmětu koruna, a jejich vyhodnocení.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení