Přehled vypsaných témat - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Srovnání variant obnovy lesa po kalamitě na TVP Vranov
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Antonín Martiník, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Cílem DP bude srovnání odlišných variant obnovy lesa po větrné kalamitě na TVP Vranov. Posuzovanými variantami bude sukcese a umělá obnova – výsadba. Experiment je lokalizován na polesí Vranov ŠP „Masarykův les“ Křtiny a byl založen v roce 2010 po větrné kalamitě Antonín. Pro variantu sukcese bude zjišťována druhová skladba, prostorové rozmístění, výška, vitalita a poškození dřevin, pro variantu umělá obnova mortalita, výška a výskyt dřevin z přirozené obnovy. Součásti šetření bude hodnocení ekonomické nákladovosti uvedených variant.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení