Přehled vypsaných témat - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Srovnání obnovy dřevin na holině a v porostu ve stádiu převodu na les trvale tvořivý v podmínkách ŠLP Masarykův les Křtiny
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Ing. Antonín Martiník, Ph.D.
Abstrakt:
Cílem DP bude analyzovat odlišnosti ve struktuře obnovy vzniklé ale i uměle založené na holině a pod porostem nacházejícím se ve stádiu převodu na les trvale tvořivý. Šetření bude probíhat ve vybraných porostních situacích na Školním lesním podniku „Masarykův les“ Křtiny, konkrétně na l.ú. Borky a Soběšice. Porostní situace budou vybírány vždy tak, aby tvořily dvojice (holina – porost) reprezentující obdobné přírodní podmínky a výchozí porostní poměry. Na síti inventarizačních ploch budou v porostních situacích zjišťovány základní charakteristiky obnovy: druh obnovy, početnost, druh, výška a případně věk dřeviny. Současně bude při inventarizaci analyzováno poškození dřevin v rozlišení podle škodlivých činitelů.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení