Přehled vypsaných témat - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Využití porostních mezer v sukcesích porostech s převahou břízy ke vkládání třešně ptačí
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Antonín Martiník, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Ing. Antonín Martiník, Ph.D.
Abstrakt:
Cílem práce bude posoudit potenciál porostních mezer v samovolně vzniklých porostech s převahou břízy k umělé obnově třešně ptačí. Šetření bude probíhat v asi 15 letých porostech vzniklých po rozpadu smrkových porostů na severní Moravě. V první fázi bude analyzován tvar a velikost porostních mezer a dále výskyt přirozené obnovy v nich. Následně bude ve vybraných mezerách provedena síje a výsadba třešně ptačí. V dalších letech bude provedeno sledování vzcházení, mortality a růstu třešně.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
N-LI Lesní inženýrstvíN-LI-LI Lesní inženýrství

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.