Prehľad vypísaných tém - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Neionizující elektromagnetické záření v pracovním prostředí
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Petr Trávníček, Ph.D.
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky - AF
Max. počet študentov: 1
Navrhol: doc. Ing. Petr Trávníček, Ph.D.
Abstrakt: Student vypracuje rešerši týkající se fyzikální podstaty elektromagnetického záření, uvede právní úpravu vztahující se k expozičním limitům elektromagnetického záření, dále uvede příklady pracovišť, kde může nastat zvýšená expozice elektromagnetickému záření. Provede rešerši na téma možných zdravotních účinků působení elektromagnetického záření na lidský organismus. Uvede metody měření elektromagnetického záření.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramOdbor
B-ZS Zemědělská specializaceB-ZS-PT Provoz techniky
B-TO Technologie odpadůB-TO-OH Odpadové hospodářství

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.