Prehľad vypísaných tém - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Bezpečnost tlakových zásobníků
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Petr Trávníček, Ph.D.
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky - AF
Max. počet študentov: 1
Navrhol: doc. Ing. Petr Trávníček, Ph.D.
Abstrakt: Jedná se o rešeršní práci. Student uvede typy tlakových zásobníků, možné chemické látky, které jsou v nich skladovány, výstroj tlakových zásobníků, technické normy vztahující se k tlakovým zásobníkům. Následně uvede na základě údajů z databází příklady havárií tlakových zásobníků. Na základě těchto informací uvede příčiny havárie (např. pomocí fishbone diagramu) a možné scénáře havárií, které detailně popíše. Na závěr uvede s ohledem na zjištěné informace základní zásady bezpečného provozu tlakových zásobníků.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramOdbor
B-ZS Zemědělská specializaceB-ZS-PT Provoz techniky

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.