Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Plasty v odpadních vodách
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D.
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl: doc. Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D.
Abstrakt: Částice plastů jsou fenomén, který polarizuje společnost. Práce se zabývá problematikou výskytu plastů v odpadních vodách. V rámci rešerše student definuje množství, velikost a druhy plastů, které se vyskytují v odpadních vodách. Popíše také možnosti odstranění plastů z odpadních vod. Závěr bude definovat další vývoj ve studované oblasti.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
B-TO Technologie odpadů
B-TO-OH Odpadové hospodářství

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.