Prehľad vypísaných tém - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Recyklace kovů ze strusky spalovny odpadů
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky - AF
Max. počet študentov:1
Navrhol:
doc. Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D.
Abstrakt:
V rámci práce provede student rešerši současného stavu poznání v oblasti získávání a recyklace kovů ze strusky pocházející ze spalovny odpadů. Práce bude zaměřena na identifikaci množství a kvality kovů ve strusce z konkrétní spalovny odpadů. K definování druhu kovů bude použit rentgenově fluorescenční analyzátor. V případě významného zastoupení kovů ve strusce student provede návrh technologie na separaci kovů ze strusky.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramOdbor
N-TO Technologie odpadů
N-TO-TMO Technologie a management odpadů

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.