Přehled vypsaných témat - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Výskyt, odrůstání a prosperita dřevin klimaxových v pionýrských porostech
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: Ing. Antonín Martiník, Ph.D.
Abstrakt:
Cílem práce bude monitoring výskytu dřevin klimaxových v porostech dřevin pionýrských. Šetření bude probíhat v porostech na ŠLP a na severní Moravě.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení