Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Strategie rozvoje destinace a akcentem na kvalitu služeb cestovního ruchu
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Ida Rašovská, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ida Rašovská, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav managementu (PEF)
Max. počet studentů: 3
Navrhl: doc. Ing. Ida Rašovská, Ph.D.
Abstrakt: Uplatnění nových trendů ve strategii rozvoje destinace. Teoretická východiska destinační management, TQM, modely kvality služeb cestovního ruchu.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramOborSpecializace
D-EM Ekonomika a managementD-EM-ŘEP Řízení a ekonomika podniku-- nezadáno --
D-EMA Economics and Management-- nezadáno -- -- nezadáno --