Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu:
Reforma eurozóny: role fiskální politky v měnové unii.
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav financí (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Cílem práce bude posudit nutnost a možné nástroje centralizace fiskální politky v měnové unii. Doktorand provede rešerši relevantních literárních zdrojů a následně navrhne a empiricky otestuje navržený stabilizační měchanismus vhodný pro členské země eurozóny.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-HPS Hospodářská politika a správa