Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Satisfaction and loyalty in destination marketing
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Kateřina Ryglová, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: doc. Ing. Kateřina Ryglová, Ph.D.
Abstrakt: The thesis should contribute and bring new insights into tourists’ satisfaction and loyalty, regarding impact of particular tourism service sector on overall satisfaction and impact of the satisfaction factors on visitors’ loyalty. Methods: Structural equation modeling, Tourism satisfaction indexes. Based on the results, recommendations for destination marketing and destination management will be made.
Zrušeno: anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
D-EM Ekonomika a managementD-EM-ŘEP Řízení a ekonomika podniku
D-EM Ekonomika a management-- neomezeno --