Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Ověření vhodnosti nasazení robotizovaného žacího stroje
State of topic:
approved (prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Horticultural Machinery - FH
Max. no. of students:
--
Proposed by:
Summary: 1. Z dostupných materiálů a literatury prostudujte systémy řízení, navádění, principu seče a konstrukce robotizovaných žacích strojů. 2. Zhodnoťte pokusnou lokalitu z pohledu vhodnosti nasazení žacího stroje, uveďte limity a případná problematická místa. 3. Zhodnoťte ekonomickou náročnost nasazení stroje, případně navrhnete opatření (zejména úpravu plochy) pro její snížení, respektive navrhnete opatření pro zvýšení efektivity. 4. Výsledky vhodně zhodnoťte a interpretujte.

There are no limitations of the topic