Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Ověření vhodnosti nasazení robotizovaného žacího stroje
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Vladimír Mašán, Ph.D.
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav zahradnické techniky (ZF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Ing. Vladimír Mašán, Ph.D.
Abstrakt:
1. Z dostupných materiálů a literatury prostudujte systémy řízení, navádění, principu seče a konstrukce robotizovaných žacích strojů. 2. Zhodnoťte pokusnou lokalitu z pohledu vhodnosti nasazení žacího stroje, uveďte limity a případná problematická místa. 3. Zhodnoťte ekonomickou náročnost nasazení stroje, případně navrhnete opatření (zejména úpravu plochy) pro její snížení, respektive navrhnete opatření pro zvýšení efektivity. 4. Výsledky vhodně zhodnoťte a interpretujte.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení