Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Ověření kvality seče robotizovaného žacího stroje
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Vladimír Mašán, Ph.D.
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zahradnické techniky (ZF)
Max. počet studentů:--
Navrhl:
Ing. Vladimír Mašán, Ph.D.
Abstrakt:
1. Z dostupných materiálů a literatury prostudujte systémy řízení, navádění, principu seče a konstrukce robotizovaných žacích strojů. 2. Zhodnoťte pokusnou lokalitu z pohledu vhodnosti nasazení žacího stroje, uveďte limity a případná problematická místa. 3. Na pokusné lokalitě vyhodnoťte nasazený robotizovaný žací stroj z pohledu kvality práce, dostupnosti v terénu, vlivu na plochu, případně další. 4. Výsledky vhodně zhodnoťte a interpretujte.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení