Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Ověření kvality seče robotizovaného žacího stroje
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav zahradnické techniky (ZF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
1. Z dostupných materiálů a literatury prostudujte systémy řízení, navádění, principu seče a konstrukce robotizovaných žacích strojů. 2. Zhodnoťte pokusnou lokalitu z pohledu vhodnosti nasazení žacího stroje, uveďte limity a případná problematická místa. 3. Na pokusné lokalitě vyhodnoťte nasazený robotizovaný žací stroj z pohledu kvality práce, dostupnosti v terénu, vlivu na plochu, případně další. 4. Výsledky vhodně zhodnoťte a interpretujte.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení