Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Optimalizace skladby dřevěné konstrukce stropů z hlediska požadavků akustiky
Stav tématu:
schváleno
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav dřevařských technologií (LDF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
doc. Dr. Ing. Zdeňka Havířová
Abstrakt:
Cílem práce bude ověření možností zlepšení akustických vlastností dřevěných stropních konstrukcí v návaznosti na změnu skladby jednotlivých vrstev při použití různých materiálů.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-DI Dřevařské inženýrství