Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu: Vliv buřeně a ochrany proti ní na růst dřevin a jejich poškození okusem
Stav tématu: schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.
Abstrakt:
Cílem práce je zjistit mortalitu, růstové reakce dřevin a jejich poškození okusem zvěří na různě koncipované zásahy proti buřeni a identifikovat faktory, které je ovlivňují v podmínkách nižších a středních poloh. Bude hodnocen stav kultur po různých druzích zásahů proti buřeni, identifikovány jejich výhody a nevýhody a na základě této analýzy připravena kritéria pro výběr vhodné technologie.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-LI Lesní inženýrství