Přehled vypsaných témat - Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Analýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřeva
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Jan Tippner, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Max. počet studentů: 2
Navrhl: Ing. Jan Tippner, Ph.D.
Abstrakt: Cílem je teoretická a experiemntální analýza fyzikálních a mechanických vlastností dřeva využívaného pro výrobu kompozitních materiálů na bázi dřeva. Práce se zaměří na hodnocení změn vlastností kalamitního, odpadního a recyklovaného dřeva.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-DI Dřevařské inženýrství