Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Analýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřeva
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Jan Tippner, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Max. počet studentů:2
Navrhl:
Abstrakt:
Cílem je teoretická a experiemntální analýza fyzikálních a mechanických vlastností dřeva využívaného pro výrobu kompozitních materiálů na bázi dřeva. Práce se zaměří na hodnocení změn vlastností kalamitního, odpadního a recyklovaného dřeva.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-DI Dřevařské inženýrství