Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Independence and Accountability of the European Central Bank: has it been declining/rising since its establishment?
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav financí (PEF)
Max. počet studentů:1
Navrhl: prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.
Abstrakt:
Main objective of dissertation thesis is to re-evaluate and clarify the rate of independence of European Central Bank. Main objective will be achived through analysis of the de iure institutional design and functioning of the European Central Bank. The result will be the calculation of the so-called CBI index and development in past 20 years. Obtained results and findings of such analysis will subsequently be confronted with de facto evidence of ECB’s actual behaviour over the same period of time.
Zrušeno: anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-HPS Hospodářská politika a správa