Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu: Impact of ecological restoration of tropical forests on arthropod biodiversity in Southeast Asia
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Abstrakt:
The study will examine the following research questions: (A) how the management type of reforestation differ in species and functional diversity between non disturbed dry evergreen forest; (B) whether the time since restoration leads to an increased number of species and functional diversity and functional efficiency of arthropods assemblages; (C) whether the distance of reforested stands from natural forest blocks leads to a decreasing pattern in biodiversity of arthropods assemblages; (D) the relationship between biodiversity and ecosystem functioning in ecologically restored sites.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
D-KRAJ Krajinné inženýrství
D-KRAJ-EKOLL Ekologie lesa