Prehľad vypísaných tém - Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy:
Analýza procesu karbonizace povrchu dřevěných prvků
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Ing. Petr Čermák, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií - LDF
Max. počet študentov:
1
Navrhol: Ing. Petr Čermák, Ph.D.
Abstrakt:
Využití dřeva jakožto ekologické a obnovitelné suroviny je nedílnou součástí trvale udržitelné společnosti. V důsledku měnících se klimatických podmínek a s tím souvisejících změn ve skladbě lesních porostů je využití dřeva velmi aktuální jak pro lesnický, tak navazující dřevozpracující průmysl. V nejbližších letech bude až 30% celkové těžby v ČR tvořeno dřevem buku a jeho další možné využití bude velmi žádané. Přestože dřevo buku vykazuje vynikající materiálové vlastnosti pro venkovní zatěžované konstrukce (pevnost, tuhost, obrobitelnost), jeho nestálost při vystavení povětrnostním vlivům (kroucení, bobtnání, biologická degradace) značně omezuje jeho širší využití. Zvýšení užitných vlastností dřeva je možné dosáhnout cílenou modifikací povrchu dřeva pomocí karbonizace (tepelného zušlechtění). Cílem dizertační práce je analýza procesu karbonizace povrchu dřevěných prvků a vyhodnocení vybraných fyzikálně-mechanických vlastností dřeva.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-DI Dřevařské inženýrství