Přehled vypsaných témat - Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu: Analýza procesu karbonizace povrchu dřevěných prvků
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Max. počet studentů:1
Navrhl: Ing. Petr Čermák, Ph.D.
Abstrakt: Využití dřeva jakožto ekologické a obnovitelné suroviny je nedílnou součástí trvale udržitelné společnosti. V důsledku měnících se klimatických podmínek a s tím souvisejících změn ve skladbě lesních porostů je využití dřeva velmi aktuální jak pro lesnický, tak navazující dřevozpracující průmysl. V nejbližších letech bude až 30% celkové těžby v ČR tvořeno dřevem buku a jeho další možné využití bude velmi žádané. Přestože dřevo buku vykazuje vynikající materiálové vlastnosti pro venkovní zatěžované konstrukce (pevnost, tuhost, obrobitelnost), jeho nestálost při vystavení povětrnostním vlivům (kroucení, bobtnání, biologická degradace) značně omezuje jeho širší využití. Zvýšení užitných vlastností dřeva je možné dosáhnout cílenou modifikací povrchu dřeva pomocí karbonizace (tepelného zušlechtění). Cílem dizertační práce je analýza procesu karbonizace povrchu dřevěných prvků a vyhodnocení vybraných fyzikálně-mechanických vlastností dřeva.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-DI Dřevařské inženýrství