Summary of topics offered - Department of Wood Science and Technology (FFWT)


Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic:
Analýza procesu karbonizace povrchu dřevěných prvků
State of topic: approved (prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Petr Čermák, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Wood Science and Technology - FFWT
Max. no. of students:1
Proposed by: Ing. Petr Čermák, Ph.D.
Summary:
Využití dřeva jakožto ekologické a obnovitelné suroviny je nedílnou součástí trvale udržitelné společnosti. V důsledku měnících se klimatických podmínek a s tím souvisejících změn ve skladbě lesních porostů je využití dřeva velmi aktuální jak pro lesnický, tak navazující dřevozpracující průmysl. V nejbližších letech bude až 30% celkové těžby v ČR tvořeno dřevem buku a jeho další možné využití bude velmi žádané. Přestože dřevo buku vykazuje vynikající materiálové vlastnosti pro venkovní zatěžované konstrukce (pevnost, tuhost, obrobitelnost), jeho nestálost při vystavení povětrnostním vlivům (kroucení, bobtnání, biologická degradace) značně omezuje jeho širší využití. Zvýšení užitných vlastností dřeva je možné dosáhnout cílenou modifikací povrchu dřeva pomocí karbonizace (tepelného zušlechtění). Cílem dizertační práce je analýza procesu karbonizace povrchu dřevěných prvků a vyhodnocení vybraných fyzikálně-mechanických vlastností dřeva.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-WE Wood-Working Engineering