Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Hlístice (Nematoda) přenášené kůrovci (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae)
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Abstrakt:
Kůrovce při svém vývoji pod kůrou dřevin doprovází celá společenstva různých organismů. Jednou z významných skupin organismů, které jsou s kůrovci asociovány, jsou hlístice. Hlavním cílem práce je získání přehledu o hlísticích přenášených určitým druhem (popř. druhy) kůrovců ve sledované oblasti. Práce obnáší terénní šetření při sběru kůrovců a rovněž laboratorní extrakci hlístic, jejich preparaci a determinaci pod vedením konzultanta. S využitím dostupných literárních zdrojů by se práce měla rovněž pokusit zhodnotit vazby mezi nalezenými druhy hlístic a kůrovci, popř. další význam nalezených druhů.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení