Summary of topics offered - Faculty of Forestry and Wood Technology


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Hlístice (Nematoda) přenášené kůrovci (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae)
State of topic:
approved (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jiří Foit, Ph.D.
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Forest Protection and Wildlife Management - FFWT
Max. no. of students:
1
Proposed by: doc. Ing. Jiří Foit, Ph.D.
Summary: Kůrovce při svém vývoji pod kůrou dřevin doprovází celá společenstva různých organismů. Jednou z významných skupin organismů, které jsou s kůrovci asociovány, jsou hlístice. Hlavním cílem práce je získání přehledu o hlísticích přenášených určitým druhem (popř. druhy) kůrovců ve sledované oblasti. Práce obnáší terénní šetření při sběru kůrovců a rovněž laboratorní extrakci hlístic, jejich preparaci a determinaci pod vedením konzultanta. S využitím dostupných literárních zdrojů by se práce měla rovněž pokusit zhodnotit vazby mezi nalezenými druhy hlístic a kůrovci, popř. další význam nalezených druhů.

There are no limitations of the topic