Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Odrůdové sortimenty rodu Bergenia, možnosti dalších selekcí a původ odrůd
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Dr. Ing. Jiří Uher
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
doc. Dr. Ing. Jiří Uher
Abstrakt:
Bergénie jsou nedocenitelnými trvalkami, jejich popularita rychle roste, desítky odrůd byly přihlášeny jen v posledních desetiletích. Rodičovské komponenty jsou často neznámé hybridy zůstávají často sterilní, klíčivá semena však příležitostně vyvíjejí a přesevy jsou značně variabilní. Posláním disertační práce bude zhodnocení dostupných odrůdových sortimentů v klimatických poměrech středoevropského termofytika, evaluace přesevů vybraných odrůd a vytypování rostlin perspektivních pro další šlechtění, historický souhrn introdukcí a vzniku odrůdových sortimentů, ověření nebo osvětlení původu odrůd dostupnými prostředky, včetně uplatnění cytologických a molekulárních metod.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
D-ZI Zahradnické inženýrství
D-ZI-Z Zahradnictví