Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic:
Vliv klimatické změny na rostliny
State of topic:
approved (doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Planting Design and Maintenance - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by:
doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.
Summary:
Autorka chce vyhodnotit dopady klimatické změny na vegetaci, především zvýšených teplot a sucha. Součástí práce bude návrh změn managementu péče, vyhodnocení perspektivního sortimentu rostlin a doporučení změn managementu péče pro stávající plochy vegetace v modelovém území. Příklad modelového pokusu: na základě exaktních měření teploty a vlhkosti v půdě v různých typech travnatých ploch bude analyzován stav travnatých ploch. Bude změřena teplota a stav vlhkosti půdy před a po seči. Bude zkoumána optimální výška seče travnatých ploch v různých typech modelových objektů. Zahradnická fakulta tak bude moci reagovat na požadavky z praxe, jak má být seč trávníků prováděna na základě exaktních měření. Zadavatel práce již pilotní měření provedl a výsledky jsou pro praxi velmi zajímavé a přispěli by k většímu poznání problematiky klimatické změny. Zjištěné výsledky budou průběžně publikovány. Obdobné měření je možné provést na různých typech povrchů či vegetačních prvků.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
D-LA Landscape ArchitectureD-LA-LA Landscape Architecture