Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Framing efekt - možnosti jeho využití při tvorbě marketingové a obchodní stretegie
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D.
Abstrakt: Cílem práce by mělo být navrhnout způsob kvantifikování efektu rámování a způsob měření efektivnosti rozhodování ovlivněných subjektivními rámy rozhodovatelů v oblasti nákupního chování a na základě toho deifnovat, jakým způsobem mohou efet rámování využít podniky při tvrobě marketingové a obchodní strategie.
Zrušeno:
anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
D-EM Ekonomika a management
D-EM-ŘEP Řízení a ekonomika podniku