Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic: Detekce a ochrana vůči patogenním organismům zelenin čeledi Apiaceae
State of topic: approved (doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary:
Dizertační práce bude zaměřena na vývoj detekčních systémů a ověřování možnosti ochrany vůči patogenním organismům u zelenin čeledi Apiaceace. Jde především o patogenní organismy přenosné osivem, které významně ovlivňují kvalitu osiva zeleniny. Je předpokládáno, že mezi zkoumanými organismy bude např. bakterie Candidatus Liberibacter solanacearum, která v dnešní době představuje významnou hrozbu především u rostlin z čeledi Solanaceae. Mezi hostitelské rostliny patří i mrkev, petržel a celer. Dalšími z možných cílů výzkumu jsou bakteriální choroby z okruhu rodu Xanthomonas nebo Erwinia.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-HE Horticultural Engineering