Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Optimalizace struktury krajiny ČR v kontextu klimatické změny
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Dr. Ing. Alena Salašová
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav plánování krajiny (ZF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: doc. Dr. Ing. Alena Salašová
Abstrakt:
Disertační práce se zaměří na: - vyhodnocení možných dopadů klimatické změny na krajinu v ČR a ve vybraném regionu - posouzení, ověření a návrh optimalizace uspořádání vybraného území. Zvláštní pozornost bude věnována problematice retence vody, ochraně půd a biodiverzity české krajiny.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
D-ZKA Zahradní a krajinářská architektura
D-ZKA-ZKA Zahradní a krajinářská architektura