Summary of topics offered - Institute of Lifelong Learning


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Motivace žáků středních odborných škol k učení
State of topic:
approved (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Mgr. Lenka Štěpánková, Ph.D.
Faculty:
Institute of Lifelong Learning
Supervising department:
Department of Social Science - ILE
Max. no. of students:1
Proposed by:
Mgr. Lenka Štěpánková, Ph.D.
Summary:
Bakalářská práce se bude zabývat tématem motivace žáků SOŠ k učení, teoretická část se bude věnovat různým typům výkonové motivace a faktory ovlivňující motivaci k učení u adolescentů. Praktická část bakalářské práce bude zpracována kvantitativní formou, konkrétně dotazníky na střední odborné škole v Jihomoravském kraji. Práce se pokusí zjistit, do jaké míry jsou žáci konkrétní SOŠ motivováni k učení, jak často se učí a co ovlivňuje jejich motivaci k učení.

There are no limitations of the topic