Přehled vypsaných témat - Institut celoživotního vzdělávání


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Motivace žáků středních odborných škol k učení
Stav tématu: schváleno (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Mgr. Lenka Štěpánková, Ph.D.
Fakulta: Institut celoživotního vzdělávání
Garantující pracoviště: Oddělení sociálních věd (ICV)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Mgr. Lenka Štěpánková, Ph.D.
Abstrakt: Bakalářská práce se bude zabývat tématem motivace žáků SOŠ k učení, teoretická část se bude věnovat různým typům výkonové motivace a faktory ovlivňující motivaci k učení u adolescentů. Praktická část bakalářské práce bude zpracována kvantitativní formou, konkrétně dotazníky na střední odborné škole v Jihomoravském kraji. Práce se pokusí zjistit, do jaké míry jsou žáci konkrétní SOŠ motivováni k učení, jak často se učí a co ovlivňuje jejich motivaci k učení.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení