Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Odrůdové sortimenty rodu Bergenia, možnosti dalších selekcí a původ odrůd
State of topic: approved (prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department: Department of Vegetable Growing and Floriculture - FH
Max. no. of students:
--
Proposed by:
Summary: Bergénie jsou nedocenitelnými trvalkami, jejich popularita rychle roste, desítky odrůd byly přihlášeny jen v posledních desetiletích. Rodičovské komponenty jsou často neznámé hybridy zůstávají často sterilní, klíčivá semena však příležitostně vyvíjejí a přesevy jsou značně variabilní. Posláním disertační práce bude zhodnocení dostupných odrůdových sortimentů v klimatických poměrech středoevropského termofytika, evaluace přesevů vybraných odrůd a vytypování rostlin perspektivních pro další šlechtění, historický souhrn introdukcí a vzniku odrůdových sortimentů, ověření nebo osvětlení původu odrůd dostupnými prostředky, včetně uplatnění cytologických a molekulárních metod.



Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
No suitable data found.

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
FH
PRT Production and Utilization of Perennials
FH
D-GSR Genetics and Breeding of Plants