Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Odrůdové sortimenty rodu Bergenia, možnosti dalších selekcí a původ odrůd
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Dr. Ing. Jiří Uher
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Bergénie jsou nedocenitelnými trvalkami, jejich popularita rychle roste, desítky odrůd byly přihlášeny jen v posledních desetiletích. Rodičovské komponenty jsou často neznámé hybridy zůstávají často sterilní, klíčivá semena však příležitostně vyvíjejí a přesevy jsou značně variabilní. Posláním disertační práce bude zhodnocení dostupných odrůdových sortimentů v klimatických poměrech středoevropského termofytika, evaluace přesevů vybraných odrůd a vytypování rostlin perspektivních pro další šlechtění, historický souhrn introdukcí a vzniku odrůdových sortimentů, ověření nebo osvětlení původu odrůd dostupnými prostředky, včetně uplatnění cytologických a molekulárních metod.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Nenalezena žádná vyhovující data.

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
ZF
PRT Produkce a uplatnění trvalek
ZFD-GSR Genetika a šlechtění rostlin