Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic:
Hodnocení účinnosti nanomateriálů k eliminaci bakteriálních patogenů rostlin z čeledi Xanthomonadaceae
State of topic:
approved (doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. Aleš Eichmeier, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Ing. Aleš Eichmeier, Ph.D.
Summary:
Pro testování antimikrobiálního účinku vůči bakteriím z čeledi Xanthomonadaceae budou syntetizovány různé typy nanomateriálů (NMs), a to na bázi stříbra, mědi, uhlíku a selenu. Antibakteriální efekt všech NMs bude testován na referenčním kmenu bakterie Xanthomonas campestris pv. campestris (1279a). Bude stanovena akutní toxicita in vitro. Po důkladné selekci funkčních NMs s antibakteriálním účinkem budou založeny in vivo testy. Testy poskytnou odpověď na otázku, zda je možné vybrané NMs využít i pro jejich kurativní efekt již napadených rostlin, jejich orgánů či osiva. Podmínkou Dis práce je důkladná charakterizace NMs, in vitro a in vivo testy. Výsledkem bude selekce NMs s nejlepšími vlastnostmi pro případné využití v praxi.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-HE Horticultural Engineering