Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Hodnotenie domácích a zahraničných investícií podnikatelských subjektov v oblasti dopravnej infraštruktúry
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Abstrakt:
Dizertačná práca bude zameraná na možnosti financovania dopravnej infraštruktúry z domácich a zahraničných zdrojov EÚ. Zároveň bude zhodnotená návratnosť a efektívnosť investícií subjektov podnikajúcich v oblasti dopravnej infraštruktúry a ich vplyv na ekonomický rozvoj.
Zrušeno:
anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-EM Ekonomika a management