Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Determinanty kapitálové struktury firem
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Gabriela Chmelíková, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
Max. počet studentů:--
Navrhl: doc. Ing. Gabriela Chmelíková, Ph.D.
Abstrakt: Cílem práce je analyzovat determinanty kapitálové struktury firem v EU na úrovni firmeně specifický, oborových a národních faktorů. Samotné empirické analýze bude předcházet rešerše stavu současného poznání teorie kapitálové struktury firem a empirické verifikace těchto teorií.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-EM Ekonomika a management