Summary of topics offered - Department of Wood Science and Technology (FFWT)


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Predikce vlastností dřeva nedestruktivními metodami testování
State of topic: approved (doc. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Jan Tippner, Ph.D.
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Wood Science and Technology - FFWT
Max. no. of students: 2
Proposed by: Ing. Jan Tippner, Ph.D.
Summary: Cílem je popsat vztah mezi výstupními parametry nedestruktivním příp. semidestruktivních metod (např. dynamické moduly pružnosti aj.) a kvalitativními charakteristikami materiálu resp. fyzikálně-mechanickými vlastnostmi. Zahrnuta je možnost zvýšení vypovídací schopnosti metod jejich kombinací. Výstupem je porovnání a výběr metod pro odhad vlastností materiálu a návrh systému pro aplikaci metod v praxi.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeField of studyTrack
D-WE Wood-Working Engineering-- not entered -- -- not entered --