Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Přínos malých a středních podniků pro rozvoj vybraného regionu
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. Ing. Iva Živělová, CSc.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: prof. Ing. Iva Živělová, CSc.
Abstrakt: Cílem disertační práce bude posouzení přínosu malých a středních podniků ve vybraném regionu z pohledu zejména ekonomických a sociálních aspektů, s přihlédnutím i k dopadu hospodaření podniků na životní prostředí.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramOborSpecializace
D-EM Ekonomika a management-- nezadáno -- -- nezadáno --