Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu: Efektivnost finančních prostředků vynaložených na zvýšení zaměstnanosti ve vybraných regionech
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl: prof. Ing. Iva Živělová, CSc.
Abstrakt:
Cílem disertační práce bude analýza efektivnosti finančních prostředků vynaložených prostřednictvím vybraných projektů operačních programů a posouzení jejich dopadu na zvýšení počtu pracovních míst ve vybraných regionech.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-EM Ekonomika a management