Summary of topics offered - Institute of Lifelong Learning


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Materiální výukové prostředky ve výuce praktického vyučování
State of topic: approved (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.
Faculty:
Institute of Lifelong Learning
Supervising department:
Department of Social Science - ILE
Max. no. of students:2
Proposed by:
Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.
Summary:
Téma je zaměřeno na specifika materiálních výukových prostředků ve výuce praktického vyučování daného odborného zaměření. Cílem práce je popsat materiální výukové prostředky pro výuku daného zaměření a navrhnout např. vybavení výukového pracoviště. Dalším cílem je realizovat výzkum mezi učiteli praktického vyučování, který by zjišťoval vybavenost škol pomůckami a potřeby učitelů v této oblasti.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
B-SP Specialisation in pedagogy
B-SP-UPVOV Teaching of practical subjects and vocational training

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.