Přehled vypsaných témat - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)Help


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Dopad společné zemědělské politiky na změny podnikatelského prostředí agrárního sektoru
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Max. počet studentů:1
Navrhl: prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.
Abstrakt:
Dopad společné zemědělské politiky na změny podnikatelského prostředí agrárního sektoruOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-EM Ekonomika a management