Přehled vypsaných témat - Institut celoživotního vzdělávání


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Evaluace předmětu Jezdectví z pohledu studentů oboru Chov koní
Stav tématu:
schváleno (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Institut celoživotního vzdělávání
Garantující pracoviště:
Oddělení sociálních věd (ICV)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Abstrakt:
Student/ka se zaměří na evaluaci předmětu Jezdectví, a to z pohledu studentů oboru Chov koní. K naplnění cílů práce bude využit kvantitativní výzkumný přístup, jako výzkumný nástroj metoda dotazníku. Předpokládaným výsledkem budou doporučení na inovaci předmětu.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
B-SP Specializace v pedagogice
B-SP-UOP Učitelství odborných předmětů

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.